Kontakt oss
Tannlegepriser

Ideell Tannbehandling

Vi motiveres av å kunne hjelpe. Menneskene i Smil Tannlegesenter jobber i et yrke som gir stor glede av å hjelpe andre. Vår tannhelsepersonell finner mye motivasjon og blir oppriktig glad hver gang du som pasient blir fornøyd med den tannbehandlingen du har fått. Vi har fra dag en hatt en ambisjon om å kunne hjelpe de som økonomisk ikke har anledning til å få en god og sikker tannbehandling. Smil Tannlegesenter – verdens hyggeligste tannleger.

Dette burde i utgangspunktet ikke være et problem, og spesielt ikke i Norge. Men, vi har gjennom mange år i bransjen møtt altfor mange mennesker som ikke har hatt mulighet til å besøke tannlegen grunnet en stram økonomisk livssituasjon. Dette er svært uheldig for de det gjelder. Dårlig munnhelse, og ofte også sporadiske smerter i både tann og tannkjøtt, gir dårlig livskvalitet.

Vi ønsker å stille opp. Vår ambisjon fra dag en har vært å kunne bistå og hjelpe de med dårlig økonomi med en fullverdig tannbehandling, utover det som dekkes av staten. Smil Tannlegesenter allokerer tid og resurser til dette viktige formålet.

Vi kan gjøre litt, og håper å kunne engasjere andre tannklinikker i Oslo til å bli med oss. Sammen kan vi utgjøre en stor forskjell. Det vil glede mange, og kanskje oss selv enda mer.

Slik søker du

Send oss en e-post til info@smiltannlegesenter.no. Her bør du først og fremst oppgi de tannhelseproblemene du opplever. Vi trenger også å vite når du sist besøkte tannlegen. Vi spør ikke noe om din økonomiske situasjon, så det skal du ikke oppgi. Vi tar så kontakt med deg og du kan møte opp på klinikken slik at du kan bli kjent med de retningslinjer som gjelder. Her vil vi også kunne be om ytterligere informasjon fra deg. Det vil naturligvis være kapasitetsbegrensninger på vår klinikk. Derfor vil vi være nødt til å gjøre en tung og vanskelig jobb med å prioritere denne pasientgruppen og bruke ventelister. Prioriteringen gjøres basert på interne kriterier og en helhetsvurdering. Som pasient vil all informasjon behandles strengt konfidensielt. Det gjelder alle pasientgrupper.

Avisartikkel i Aftenposten

Smil Tannlegesenter sitt initiativ til ideell tannbehandling ble omtalt i Aftenposten 18. juli 2017. Vi har etter dette mottatt mange henvendelser fra pasienter som ønsker å få deler eller hele sin tannlegebehandling dekket igjennom denne ordningen. Vi ber derfor om deres tålmodighet til å kunne gå igjennom og behandle søknadene. Vi lover, imidlertid, at alle skal få en tilbakemelding. Vi jobber hardt for å kunne ta inn så mange pasienter til denne ordningen som mulig, men ber samtidig om forståelse for den kapasitetsbegrensningen som klinikken vår har.

Timebestilling

KONTAKTINFORMASJON

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00
Lørdag – søndag kl. 10:00 – 16:00
Akutt tannlegevakt holder døgnåpent

INFORMASJON